Zeeuwse Bibliotheek - Middelburg

Cursussen


Onderstaand vindt u actuele informatie over inschrijving en data voor cursussen & lezingen op gebied van:Elk voor- en najaar worden meerdere cursussen georganiseerd. Voor inschrijving kunt u terecht op de adressen van de Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU). Ook is het mogelijk in overleg met Denkweg.nl een cursus of lezing op een door u gewenste plaats en tijd te organiseren - mail uw voorstel(len) via de contactpagina. Bij minimaal acht aanmeldingen komt de cursus naar u toe.


Agenda '19 / '20


HET CULTUURBEGRIP VAN EMMANUEL LEVINAS (DEEL 3)
ZVU - MIDDELBURG (middagcursus) Duur: 10 lessen van 2½ uur.
Aanvang: maandag 30 september 2019.
Tijd: wekelijks van 13.30 tot 16.00 uur.
Plaats: Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg.
Aanmelden: Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit, tel. 0118 - 634 800
of via Volksuniversiteit in Zeeland

In dit derde deel van de cursus lezen en bespreken we de 'Evaluatie en Nabeschouwing' uit het boek. Daarin komen de formeel-logische, functioneel-sociale en maatschappelijk-ethische aspecten van Levinas' cultuurbegrip aan de orde. Evaluatief wordt verwezen naar meerdere secundaire bronnen, van met name de Duitse filosoof Gotlobb Frege, de Frans-Amerikaanse cultuurcriticus René Girard en de Joodse politiek-theoretica Hannah Arendt. Nabeschouwend volgt de indicering en definiëring van de cultuur als metafysisch, met bijzondere aandacht voor de impliciet logische, sociale en ethische betrokkenheid op de Transcendentie als Metafysica van de Cultuur. Als leesverslag van Levinas' denkweg kent de cursus een 'hoge inzet' qua abstractieniveau, maar is daarmee des te informatiever over tal van nijpende kwesties waar de huidige tijdgeest geen raad (meer) mee weet. Tekstboek: D. van Biemen, Het cultuurbegrip van Emmanuel Levinas. Betrokkenheid op de transcendentie als metafysica van de cultuur. Uitgeverij Eburon 2017 - ISBN 978-94-6301-093-1. Zie Uitgeverij Eburon


KLEINE LEERSCHOOL VAN HET FILOSOFISCH DENKEN (1)
ZVU - MIDDELBURG (middagcursus) Duur: 10 lessen van 2½ uur.
Aanvang: maandag 3 februari 2020.
Tijd: wekelijks van 13.30 tot 16.00 uur.
Plaats: Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg.
Aanmelden: Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit, tel. 0118 - 634 800
of via Volksuniversiteit in Zeeland

Deze 'instapcursus' systematische filosofie is een aanrader voor wie zich wil verdiepen in de grote thema's van het wijsgerig denken, zoals: het zijn, de wereld, de mens, de dood, het leven, de politiek, vrijheid, verantwoordelijkheid, en veel meer. De Duitse filosoof Karl Jaspers (1883-1969) is een eminent leraar (mentor van Hannah Arendt) die op toegankelijke wijze de wijsgerige diepten weet te ontsluiten voor wie over voldoende interesse en doorzettingsvermogen beschikt. Als tekstboek volgen we zijn Kleine leerschool van het filosofisch denken (Utrecht, 2018 - ISBN 978-90-6131-714-2) en bediscussiëren de verschillende onderwerpen, waarbij aandacht is voor het ordelijk analyseren van de diverse probleemstellingen en beargumenteren van daaruit volgende standpunten.