Zeeuwse Bibliotheek - Middelburg

Cursussen


Onderstaand vindt u actuele informatie over inschrijving en data voor cursussen & lezingen op gebied van:Elk voor- en najaar worden meerdere cursussen georganiseerd. Voor inschrijving kunt u terecht op de adressen van de Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU). Ook is het mogelijk in overleg met Denkweg.nl een cursus of lezing op een door u gewenste plaats en tijd te organiseren - mail uw voorstel(len) via de contactpagina. Bij minimaal acht aanmeldingen komt de cursus naar u toe.


Agenda '18 / '19


HET CULTUURBEGRIP VAN EMMANUEL LEVINAS (DEEL 1)
ZVU - MIDDELBURG (middagcursus) Duur: 10 lessen van 2 uur. Aanvang: maandag 1 oktober 2018.
Tijd: wekelijks van 13.30 tot 15.30 uur.
Plaats: Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg.
Aanmelden: Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit, tel. 0118 - 634 800
of via Volksuniversiteit in Zeeland

De evident cultuurkritische optiek van de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995), die zowel qua diepgang als reikwijdte een bijzondere sensibiliteit voor het cultuurvraagstuk bezat - de vraag waar cultuur als menselijke bewerking en omvorming van de natuur toe leidt - blijkt uit de even eminente als diverse wijze waarop hij daar in heel zijn oeuvre uitdrukking aan heeft gegeven. Op intrigerende wijze weet Levinas vanuit een eigen cultuurbegrip onze noties over cultuur in het algemeen en die van het Westen in het bijzonder te verrijken met inzichten die én van een breed wijsgerige én diep existentiële doorleefdheid getuigen. Maar, wat voor cultuurbegrip is dat? Levinas volgend in zijn analyse van “de culturele betekenissen” (les significations culturelles) en “de ene Zin” (le sens unique) van de cultuurgenese, komen we uit op de metafysische grond(voor)waarden van de cultuur. De tekst voor deze tweedelige cursus is: D. van Biemen, Het cultuurbegrip van Emmanuel Levinas. Betrokkenheid op de transcendentie als metafysica van de cultuur (2017) - ISBN 978-94-6301-093-1. Zie Uitgeverij Eburon


Cultuurbegrip Levinas


HET CULTUURBEGRIP VAN EMMANUEL LEVINAS (DEEL 2)
ZVU - MIDDELBURG (middagcursus) Duur: 10 lessen van 2 uur. Aanvang: maandag 4 februari 2019.
Tijd: wekelijks van 13.30 tot 16.00 uur.
Plaats: Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg.
Aanmelden: Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit, tel. 0118 - 634 800
of via Volksuniversiteit in Zeeland

Twee teksten waarin Levinas het culturele nauwgezet analyseert en vervolgens zijn cultuurbegrip overtuigend expliciteert, ‘La signification et le sens’ (1964) en ‘Détermination philosophique de l’idée de culture’ (1983), worden door de auteur aan een integrale exegese onderworpen. Resulterend in een kritische confrontatie van het westers vrijheidsidealisme met Levinas’ verantwoordelijkheidsrealisme – dat laatste door Levinas benoemd als een ethische cultuur van “betrokkenheid op de transcendentie als transcendentie” en “doorbraak van het menselijke in de barbarij van het zijn”. In deze diepgravende behandeling van Levinas' cultuurbegrip is ruime aandacht voor denkers waar Levinas zelf pro en contra aan refereert, waaronder Plato, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Rosenzweig, Buber, Derrida. Naast lezing en uitleg van het cursusboek is er voldoende gelegenheid voor discussie. Waarmee deze tweedelige filosofische exercitie een unieke inkijk biedt in het denken van een 'moeilijke' maar ook uiterst boeiende en actuele filosoof.