Kunst, Filosofie, Spiritualiteit

WELKOM op de site van Dick van Biemen, beeldend kunstenaar & cultuurwetenschapper.

Deze werkplek geeft door kunst, filosofie en spiritualiteit uitdrukking aan het denken dat altijd in beweging is en zich daarmee dynamisch verhoudt tot de werkelijkheid.

coniecturae 005b

Verkenning van de Werkelijkheid

Elke relatie tot de werkelijkheid souffleert in de eindverantwoording haar eigen idioom, wat alles te maken heeft met de syntax van waarden die in die werkelijkheidsbetrekking tot uiting komen. Zo kent de moderne kunst als grondwaarde de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie, een modus die wordt gerealiseerd door de vrije kunstbeoefenaar die daarin niet opteert voor directe toegankelijkheid of brede publieke acceptatie. Waarom de artisticiteit van hedendaagse kunst ook niet wordt afgemeten aan praktisch nut of rationele explicaties achteraf, maar gevoel en conceptuele affiniteit.

De wetenschappelijke omgang met de werkelijkheid opteert juist wel voor die explicaties, maar leunt daarbij zwaar op traditie, intuïtie, toeval en verbeeldingskracht. Niettemin lijkt de wetenschap vooral ingenomen met haar rationele en zogenaamd objectieve argumentaties die zij in termen van 'meten is weten' expliciet en absoluut voorwaardelijk stelt in de eindverantwoording van haar bevindingen, ter verdediging waarvan ze ook nog eens beschikt over een imposant retorisch arsenaal. Een sluitende logica dus, als modus operandi van wetenschappelijk discours en instrumentele kijk op de werkelijkheid.

Spiritualiteit ziet daarentegen intuïtie als waardevol voor de eigen levenspraxis. En dan in bijzonder die centrale intuïties die bepalend zijn voor een spirituele levenshouding - Verum, Bonum, Pulchrum.
De rationaliteit kent daarin ook niet die heftigheid van argumentatie zoals de logische bewijsvoering, maar hult zich waar nodig in wijselijk zwijgen of wordt als denkmogelijkheid ingezet omwille van de begrijpelijkheid en acceptatie. Dat is tekenend voor de spirituele zijnswijze, die daarmee de eigenwaardigheid van haar intieme relatie tot de werkelijkheid koestert.

Zo markeren het kunstzinnige, wijsgerige en spirituele meerdere mogelijkheden tot verkenning van het zijnsgebeuren. Van alle drie vindt u op deze site voorbeelden. Zie zelf - uw reactie is welkom.

the thinker