Cursussen

Onderstaand vindt u actuele informatie over inschrijving en data voor cursussen & lezingen op gebied van:

  • Filosofie - historisch, systematisch, thematisch
  • Cultuur - historisch, sociologisch, filosofisch
  • Godsdienst - theologisch, filosofisch
  • Spiritualiteit - Zingeving
  • Wetenschapsleer

Elk voor- en najaar worden meerdere cursussen georganiseerd. Voor inschrijving kunt u terecht op de adressen van de Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU). Ook is het mogelijk in overleg met Denkweg.nl een cursus of lezing op een door u gewenste plaats en tijd te organiseren - mail uw voorstel(len) via de contactpagina. Bij minimaal acht aanmeldingen komt de cursus naar u toe.

stadsgezicht haven

Agenda '21 / '22

TRANSCENDENTIE EN MAATSCHAPPELIJKHEID ANNO 2020
ZVU - MIDDELBURG (middagcursus) - duur: 10 lessen van 2½ uur.
Aanvang: maandag 4 oktober 2021.
Tijd: wekelijks van 13.30 tot 16.00 uur.
Plaats: Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg.
Aanmelden: Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit, tel. 0118 - 634 800
of via Volksuniversiteit in Zeeland

Het jaar 2020 begon met de stikstofcrisis, die kort daarvoor het collectief bewustzijn was binnengedrongen. De meesten van ons hadden er nog niet van gehoord, maar het bleek een even ernstig als complex milieuprobleem met grote gevolgen, leidend tot een gespannen verhouding tussen overheid en industrie vanwege noodzakelijk geachte milieumaatregelen die de even noodzakelijk geachte economische voortgang op tal van terreinen een halt toeriepen. En toen kwam de coronacrisis (COVID-19), die gaande 2020 tot een mondiale pandemie uitgroeide met nog dramatischer gevolgen. Waarmee de wereldgemeenschap werd bepaald bij de centrale vraag: Wat zijn onze fundamentele waarden? - een vraag waarin transcendentie en maatschappelijkheid elkaar raken. In deze cursus analyseren we deze grondvraag aan de hand van diverse filosofische teksten van o.a. Sloterdijk, Levinas, Latour en Girard, met het doel meer zicht te krijgen op de onderliggende diepteaspecten van ons menszijn in samenlevingsverband.

SPIRITUELE VERKENNINGEN 1: DE BOOM DER KENNIS
ZVU - MIDDELBURG (middagcursus) - duur: 10 lessen van 2½ uur.
Aanvang: maandag 31 januari 2022.
Tijd: wekelijks van 13.30 tot 16.00 uur.
Plaats: Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg.
Aanmelden: Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit, tel. 0118 - 634 800
of via Volksuniversiteit in Zeeland

Aristoteles opent zijn Metafysica met de woorden: 'Het is naar weten dat alle mensen van nature streven' - en dat lijkt niets te veel gezegd. De allesbeheersende drang naar kennis manifesteert zich al in het volgens de Bijbel eerste mensenpaar, Adam en Eva. Het verhaal maakt echter ook melding van weliswaar onbedoelde maar daarom niet minder dramatische gevolgen van deze bijzondere kennisverrijking. Maar er zijn vele vormen van kennis. Waarom de vraag: wat is de waarde van al die kennis en wat doet ze met ons bewustzijn, theoretisch, praktisch, spiritueel? Zeker in onze 21e eeuw met alle lokale en mondiale problemen, waarbij we haast alles verwachten van alsmaar voortschrijdende wetenschappelijke kennis, is dit thema zeer actueel. In deze cursus verkennen we deze en aanverwante vragen aan de hand van de volgende publicatie: T. Slootweg (red.), In de schaduw van de boom der kennis, uitg. Damon, Budel 2005.