Affiche FCM april

Filosofisch café


Sinds een aantal jaren organiseren wij in Middelburg een filosofisch café...
het "Filosofisch Café Middelburg" (FCM) - en met succes.
Maar, wie zijn wij ?
Waar en wanneer het FCM
Ook dit seizoen '16/'17 komen weer een aantal interessante onderwerpen aan de orde rond de thema's Klimaatbeheersing, Democratie en Transhumanisme. Exacte data en het programma worden per e-mail verzonden aan wie zich daarvoor heeft aangemeld en verschijnen ook hieronder in de agenda. Hebt u interesse in de activiteiten van het FCM dan kunt u via de contactpagina van deze site uw e-mailadres doorgeven. Voor wat de locatie van het FCM betreft gaat onze voorkeur uit naar een echt 'bruin' café. Daar zijn er genoeg van in Middelburg, dus de plaats kan nog wel eens veranderen. Maar ook die informatie verschijnt per e-mail en in de agenda hieronder.


Agenda


15 APRIL 2017 - 'ZILTE STILTE' - OP ZOEK NAAR DE RUST EN DE STILTE OM TE ZIJN

In deze 'Maand van de Filosofie' denken we na over rust en onrust. Joke Hermsen schreef er een essay over, Melancholie van de onrust. Met Nietzsche ziet zij de mens als een weemoedig wezen, dat probeert weemoed om te buigen tot hoop. Maar kan dat nog in een tijd van onrust, angst en teloorgang van idealen? Wanneer slaat de angst om in melancholie en xenofobie? Wat is er nodig om de veerkracht van het denken te grijpen en de hoop terug te vinden? Stof genoeg voor een confronterend en inspirerend filosofisch café.


We starten met drie korte inleidingen. Andrea Ruissen presenteert enkele hoofdgedachten uit Melancholie van de onrust. Zij gaat vooral in op de spanning tussen 'kairos' (kwalitatieve tijd) en 'chronos' (kwantitatieve tijd). Esfaind Daneshvar gaat in op introspectie in het Perzische mysticisme. Dat ziet de wereld als bron van hoop. Pieter Ippel, geïnspireerd door Het ware leven is elders van Ruud Welten, zet uiteen dat velen juist in de fysieke reis verlichting denken te vinden. Werkt dat? Daarna is er alle ruimte voor een verhelderende gedachtewisseling onder de bezielende leiding van Nico Out.

Aanvang 15.30 uur - inloop 15.15 uur - afsluiting circa 17.30 uur. Aanmelden via filocafemiddelburg@gmail.com of via www.facebook.com/FilosofischCafeMiddelburg/

We zien u graag zaterdag 15 april - Museumcafé Abdijplein Middelburg.

VAN HARTE WELKOM ! - DENK MEE ! - PRAAT MEE !