Affiche FCM dec.

Filosofisch café


Sinds een aantal jaren organiseren wij in Middelburg een filosofisch café...
het "Filosofisch Café Middelburg" (FCM) - en met succes.
Maar, wie zijn wij ?
Waar en wanneer het FCM
Ook dit seizoen '17/'18 komen weer een aantal interessante onderwerpen aan de orde rond de thema's Klimaatbeheersing, Democratie en Transhumanisme. Exacte data en programmering worden per e-mail verzonden aan wie zich daarvoor heeft aangemeld en verschijnen ook hieronder in de agenda. Voor wat betreft de locatie van het FCM gaat onze voorkeur uit naar een echt 'bruin' café. Daar zijn er genoeg van in Middelburg, dus de plaats kan nog wel eens veranderen. Maar ook die informatie verschijnt per e-mail en in onderstaande agenda.


Agenda


9 DEC. 2017 - 'DE ONMACHT VAN DE REDE' - OVER HET WRR RAPORT 'WETEN IS NOG GEEN DOEN'

Overheidsbeleid gaat er van uit dat mensen onder alle omstandigheden rationeel handelen. Dat blijkt een utopie. Wat betekent dat voor een samenleving waarin zelfredzaamheid centraal staat?
Wij zijn er trots op twee van de wetenschappers die dit rapport samenstelden te mogen ontvangen. Mark Bovens als hoogleraar bestuurskunde en Denise de Ridder als hoogleraar psychologie (beiden verbonden aan de Universiteit Utrecht), leiden het rapport in. Waarna we zullen ingaan op vragen als 'Waar ligt de grens van het vermogen van mensen om informatie te wegen en rationele keuzes te maken?' 'Welke rol spelen persoonlijkheidskenmerken daarbij?' 'Is het vermogen om keuzes te maken te beïnvloeden, en zo ja, in welke mate?' 'Wat betekent dat voor de relatie overheid en burger?' Het belooft een bijzondere middag te worden op het snijvlak van filosofie, psychologie en samenleving.

Aanvang 15.30 uur - inloop 15.15 uur - afsluiting circa 17.30 uur. Aanmelden via filocafemiddelburg@gmail.com of via www.facebook.com/FilosofischCafeMiddelburg/

We zien u graag zaterdag 9 december - Museumcafé Abdijplein Middelburg.

VAN HARTE WELKOM ! - DENK MEE ! - PRAAT MEE !