Zeeuwse Bibliotheek - Middelburg

Cursussen


Onderstaand vindt u actuele informatie over inschrijving en data voor cursussen & lezingen op gebied van:Elk voor- en najaar worden meerdere cursussen georganiseerd. Voor inschrijving kunt u terecht op de adressen van de Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU). Ook is het mogelijk in overleg met Denkweg.nl een cursus of lezing op een door u gewenste plaats en tijd te organiseren - mail uw voorstel(len) via de contactpagina. Bij minimaal acht aanmeldingen komt de cursus naar u toe.


Agenda '16 / '17


KUNSTKRITISCHE REFLEXIES
ZVU - MIDDELBURG (middagcursus) Duur: 10 lessen van 2 uur. Aanvang: maandag 3 oktober 2016.
Tijd: wekelijks van 13.30 tot 15.30 uur.
Plaats: Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg.
Aanmelden: Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit, tel. 0118 - 634 800
of via Volksuniversiteit in Zeeland

Kunstkritische reflecties zijn van alle tijden en signatuur. Plato bijvoorbeeld, was zeer uitgesproken in zijn kritiek op het ‘afbeelden’ van de werkelijkheid; of het nu ging om tragediekunst, beeldende kunst of voordrachtskunst. Deze cursus gaat in op de kritische kunstreceptie van klassieken tot modernen, waarbij we ons laten leiden door teksten van o.a. Homerus, Vitruvius, Alberti, Vasari, Nietzsche, Heidegger, Benjamin, Gombrich, Levinas, Lyotard en Sloterdijk. Op die wijze bedoelen we onze ‘kijk’ op de verschillende kunstdisciplines niet alleen te verdiepen, maar tevens onze waardering voor het tijdgebonden karakter van controversiële kunstuitingen en kunsttheorieën aan te scherpen. Ons tekstboek is: Thomas Baumeister, De filosofie van de kunsten, van Plato tot Beuys (uitg. Damon 2005, ISBN 90 5573 017 3).


FILOSOFIE VAN DE CULTUUR
ZVU - MIDDELBURG (middagcursus) Duur: 10 lessen van 2 uur. Aanvang: maandag 6 februari 2017.
Tijd: wekelijks van 13.30 tot 15.30 uur.
Plaats: Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg.
Aanmelden: Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit, tel. 0118 - 634 800
of via Volksuniversiteit in Zeeland

Het begrip 'cultuur' is een hot item tegenwoordig. De Franse filosoof Alain Finkelkraut spreekt bijvoorbeeld van ‘een groot woord’, waarop zowel voor- als tegenstanders van het ‘hogere/denkende’ leven zich beroepen. Want, is niet álles cultuur, van de simpelste handelingen tot de grootste scheppingen van de geest? Waarom dan voorrang geven aan het een ten nadele van het ander, of aan de ene cultuur ten nadele van de andere? In deze cursus passeren verschillende cultuuropvattingen de revue, bedoeld om kritisch te kunnen nadenken over het begrip cultuur in het algemeen en de eigen culturele identiteit in het bijzonder. Ook gaan we in op diverse multiculturele kwesties zoals die vandaag de politiek en de publieke opinie beheersen. Ons tekstboek is: René Boomkens, Erfenissen van de Verlichting - Basisboek cultuurfilosofie (uitg. Boom 2011, ISBN 978 94 6105 001 4).