Zeeuwse Bibliotheek - Middelburg

Cursussen


Onderstaand vindt u actuele informatie over inschrijving en data voor cursussen & lezingen op gebied van:Elk voor- en najaar worden meerdere cursussen georganiseerd. Voor inschrijving kunt u terecht op de adressen van de Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU). Ook is het mogelijk in overleg met Denkweg.nl een cursus of lezing op een door u gewenste plaats en tijd te organiseren - mail uw voorstel(len) via de contactpagina. Bij minimaal acht aanmeldingen komt de cursus naar u toe.


Agenda '17 / '18


FILOSOFIE VAN DE CULTUUR, DEEL II
ZVU - MIDDELBURG (middagcursus) Duur: 10 lessen van 2 uur. Aanvang: maandag 2 oktober 2017.
Tijd: wekelijks van 13.30 tot 15.30 uur.
Plaats: Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg.
Aanmelden: Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit, tel. 0118 - 634 800
of via Volksuniversiteit in Zeeland

Het begrip Cultuur is tegenwoordig een beladen woord. De Franse filosoof Alain Finkelfraut spreekt dan ook van 'een groot woord', waarop zowel voor- als tegenstanders van het 'hogere/denkende' leven zich beroepen. Want, is niet álles cultuur, van de simpelste handelingen tot de grootste scheppngen van de geest? Waarom dan voorang geven aan het een ten nadele van het andere? In het eerste deel van deze cursus bespraken we die vragen in termen van 'Verlichting versus Romantiek' vanuit de eerste twee hoofdstukken van René Boomkens, Erfenissen van de Verlichting. Basisboek cultuurfilosofie, 2011. Het tweede deel van de cursus behandelt het derde en vierde hoofdstuk van dit informatieve boek, over 'Moderderniteit, stedelijkheid & technologie' en 'Cultuur, kunst & media' als maatschappelijke aspecten die vandaag breeduit ter discussie staan.


FILOSOFIE VAN DE CULTUUR DEEL III
ZVU - MIDDELBURG (middagcursus) Duur: 10 lessen van 2 uur. Aanvang: maandag 5 februari 2018.
Tijd: wekelijks van 13.30 tot 16.00 uur.
Plaats: Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg.
Aanmelden: Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit, tel. 0118 - 634 800
of via Volksuniversiteit in Zeeland

Cultuur, identiteit en eigenheid zijn gevoelige begrippen op het grensvlak van wat individuen en groepen (nog) van elkaar kunnen en willen accepteren. Waarbij persoonlijke ontwikkeling en cultuurlijke vorming meebepalende factoren blijken te zijn. Mondiale schaalvergroting enerzijds en hang naar het oude vertrouwde anderzijds, tekenen de object- en subjeczijde van deze spanningsboog die alles en iedereen raakt. In het derde deel van deze boeiende cursus behandelen we de laatste twee hoofdstukken van René Boomkens, Erfenissen van de Verlichting. Basisboek cultuurfilosofie, 2011, over 'Cultuur & globalisering' en 'Verlichting, postmodernisme & verder'. Het kritisch beschouwen en constructief willen nadenken over het begrip "cultuur" in het algemeen en de eigen culturele identiteit in het bijzonder blijkt daarin geen neutrale exercitie, maar een die op meerdere fronten aanzet tot persoonlijke levensbeschouwelijke keuzen.